Scenkonst

Alla har vi ett Jihad!  är ett pågående teater-dans- och performanceprojekt med betoning på mental, fysisk och emotionell frigörelse från monokulturen

Ett synopsis av innehållet:

I begynnelsen var kroppen naturlig. Vi badade nakna, käkade bananer på stranden och njöt av varandras sällskap. Snart kom den ena fundamentalisten efter den andra och sade att paradiset låg någonstans ute i rymden, hos en mäktig man. Det blev till slut det enda man hörde och man vande sig. Jobba på att komma till paradiset. Man vande sig.

SCEN 1:  Hemma i tryggt förvar. Den anpassade förlorar inte sitt ansikte.

SCEN 2:  Den anpassade tråkas ut av himmelriket. Det är förbjudet, men nöden har ingen lag.

SCEN 3:  Stöveltramparinnor väntar sig etiquette. Djupfrysta helvetet, extra virgin.

SCEN 4:  Öronproppar. Inte en till fransk ballad. Korsfest med kvantfysikali.

Alla means everybody in Swedish

Jihad för mig betyder självrannsakan. Jag har gjort föreställningen solo i olika sammanhang, senast på Utopimontage, Teatermaskinen Riddarhyttan, maj 2011. Projektet kan arbetas om till en fortbildning där flera formar sin kamp, inom ramarna för ämnet, och offentliggör detta sceniskt/konstnärligt.

Här följer några texter ur bibeln som motivationsfaktor för framtida självrannsakan, privat eller offentligt. Kyrkofäderna var fulla av övermänniskokärlek.

om Överhet

Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud och den som finns är insatt av Honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och de som gör det drar domen över sig själva. Ty de styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda, utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda så kommer du att få beröm av den. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör de det onda skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda.  (Rom 13: 1-4)

för Undersåtar

Därför måste man underordna sig överheten, inte bara för straffets skull utan också för samvetets skull. Det är därför ni betalar skatt. Ty de styrande är Guds tjänare, ständigt verksamma för just denna uppgift. Fullgör era skyldigheter mot alla: skatt åt den ni är skyldiga skatt, vördnad åt den som bör få er vördnad och heder åt den som bör få heder.  (Rom 13: 5-7)

Underordna er varje myndighet för Herrens skull, det må gälla kejsaren som högste härskare eller landshövdingarna som är utsända av Honom för att straffa dem som gör det onda och hedra dem som gör det goda.  (1 Petr 2: 13, 14)

 *

                                Ladda ner ett förslag till RESIDENS här

Läs mer om fortbildning och scenkonstprojekt på sidan ‘English’

 

**

Kommentarer inaktiverade.