Om clairvoyans

 

Känner du samhörighet med Inåt? Din egen spirit, moderkraftens röst, det lekfulla barnet, nyfikenhet inför världen, naturlighet, oavsett hur det uttrycker sig? Följer du rytmen inombords, din egen agenda? Lyssnar till din väg? Då är möjligheten stor att du lever och fungerar telepatiskt, d v s kommunicerar med omgivningen utan innehåll moraliserande.

Den clairvoyanta rytmen innebär en intensiv kontakt med anden: källan, moderns röst, naturen inombords, barnet, skapandekraften, rytmiken i kretsloppet. Anden är ett energifält, en vibration högre än allt annat, den högsta oktaven, själva källan till allt liv och uttrycker sig i skapande form.

Rytmen inombords förutsätter sköteskraft, i bemärkelsen våga vara stark i ditt bäcken, i din modersenergi. Om du förnekar eller dödar den rytmiken, rörelsen inåt, finns det ingenting som bjuder in och beskyddar den konstruktiva tankekraften, telepatin. Det är just detta monoteisten ägnar sig åt, att avstå från lyssnandet, känslorna, rytmiken, modern.

Här är ett utdrag ur Röda Timmen:

”Det är via jordens meridiansystem man plockar upp kunskap, man bestrålas infrån som ett resultat av lyssnandet av jorden. Detta medför ett direkt vetande som sätter djupa spår i medvetandet för all framtid. Jordens nätsystem är konstant och förblir så en tid till. Man åker hiss inom detta system, låter sig ledsagas mot högre och högre höjder, till andens höjd.

Det falska nätet inverkar på den enskildes drömmar om guld, ära och materiellt överflöd. De kriminella, Ligan, har i modern tid avsiktligt försökt avleda människor, försökt utplåna Inåt, då det inte gagnat dem”.

 *

OBS. Många som upptäcker att de är mediala fastnar i religiösa föreställningar om Andra Sidan. Det är politiskt korrekt att ”arbeta andligt”, att coacha med hjälp av ”andar”. Allt annat i samhället styrs ju uppifrån, så även ”det andliga”. I den esoteriska skolan jag studerat, indisk vedanta, är den här nivån av medialitet bara en prövning på vägen till självinsikt.

Och det är lätt att gå i den fällan när man bor i en västerländsk kommersiell kultur där allt måste rulla fort som fan, gå med vinst och hur ska man överleva det måste ju komma in pengarrr.  I en kristen kultur som Sverige går det att tjäna pengar på människor som har sorg, som söker ”vägledning”. Det är lukrativt, eftersom ångesten är stor när en vän eller anhörig går bort och man översvämmas av jobbiga känslor kring döden.

Istället för att genomskåda helvetet Andra Sidan, istället för att planera för en mänskligare tillvaro på jorden, hakar man på ”andligheten” och tron på en lyckligare tillvaro i en annan dimension, eller varför inte på en annan planet, eller ett odefinierbart nirvana någonstans som gör att man blir drömmande och bara vet att man kommer att befinna sig där en evighet och dansa.. och dansa och.. ja dansa liksom. Och där i Nirvanavärlden, i en annan dimension, senare, får man sin belöning i form av kosmisk extas, jättekosmiskt alltihopa hela tiden wow.

Drömmarna om Andra Sidan trycker inte på någons ömma punkter, eller hur? Och under tiden människorna söker lyckan bortom jorden har imperialisterna på regeringskansliet dissat demokratin ytterligare tjugo gånger. Men varför bry sig när man är på väg härifrån?

 

Läs även inlägget Paradiset i rymden. 

 **

 

Kommentarer inaktiverade.